Ürün yerleştirme ve diğer pazarlama teknikleri hakkıında bilgi alabileceğiniz websitemize hoşgeldiniz.

Ürün Yerleştirme Nedir?

Yeni bir pazarlama tekniği olarak kabul edilen ürün yerleştirme; kimi işletmeler için bir reklam alanı olarak, bazılarına göre halkla ilişkiler, bazılarına göre ise bir sponsorluk faaliyeti olarak yürütülür. Ürün yerleştirme reklam terimleri sözlüğünde şu şekilde tanımlanır: ”Markalı bir ürünün konulu filmlerde ürüne bağlı olan reklamının yer alması, televizyon programlarında sunucunun markalı bir ürün içermesi gibi yöntemlerle, reklam olduğu belirtilmeksizin gerçekleştirilen reklamdır.” Ürün yerleştirme, ürünlerin üreticileri ile birlikte filmlerin yapımcıları arasındaki karşılıklı faydaya dayanan bir ilişki üzerine kuruludur. Marka yerleştirme işlemlerinde, markalar veya marka taşıyan unsurlar bedeli ödenerek kitle medya programlarına görsel ya da sesli anlamlarla dahil edilmektedir. Ürün yerleştirme veya tam adı ile marka yerleştirme; marka isminin, logosunun, ürünlerinin veya diğer tescilli ticari mallarının televizyon programlarına, sinema filmlerine veya müzik kliplerine eklenme işlemidir.

Ürün yerleştirme sistemlerinin amacı müşterilerin bilinçlenmesini artırarak tercihlerinde ve satın alma davranışları üzerinde olumlu bir etki oluşturmaktır. Ticari mesajların olası müşterilere ulaşması klasik reklamların artışı ile birlikte zorlaşırken, ürün yerleştirmeler geleneksel pazarlama iletişim araçlarının ilgi çekici bir alternatifi olarak yer almıştır. İzleyiciler üzerinde yapılan araştırmalara göre televizyon programları içinde görülen markalar, reklam kuşaklarında yer alan markalara göre hafızada iki kat daha kalıcı olmaktadır. Bu durum reklam verenlerin ürün yerleştirmeye olan ilgilerinin artmasına neden olmuştur; ancak satışlar üzerinde ürün yerleştirmenin doğrudan bir etkisi olduğu konusunda güçlü bir kanıt bulunmamaktadır. Bu nedenle de ürün yerleştirmeler, tek başlarına bir tutundurma aracı veya diğer tutundurma araçları içerisinde kullanılabilecek bir araç olarak düşünülmeli ve bütünsel marka-pazarlama iletişiminde yer alan stratejilerin bir parçası şeklinde ele alınması gereklidir. Tüketicilerin davranışlarının, işletmelerin amaçları yönünde değiştirilmesi pazarlamada bulunan iletişimin amacıdır.