Halkla ilişkiler, pazarlama ve reklam alanlarının kesişme noktalarında yer alan ürün yerleştirme, markaların en önemli etkinliklerden biri haline gelmiştir. Temel olarak bir reklam türü olan bu uygulama ile içerik üreticileri ve reklam verenler arasında, hizmet ya da ürünlerin belirli bir bedel karşılığında iletişim ortamlarında görünür hale getirildiği bir ortaklık kurulur. Tüketicilerin ürünlere yönelik olan algılarını ve davranışlarını olumlu etkilemek için markalı ürünler, televizyon programları ve filmler gibi tüketiciler ile iletişimin sağlandığı ortamlara planlı ve amaçlı bir şekilde yerleştirilir.

Sinema filmlerinden sonra televizyon dizilerinde de ürün yerleştirmeler son dönemlerde merak uyandıran bir alan haline gelmiştir. Zamanla televizyon reklamlarına duyulan ilginin azalması ile birlikte markalar yeni reklam mecraları arayışına girdi. Markalar ürünlerini, ürün yerleştirme stratejileri ile birlikte konumlandırarak tanıtmaya başladı. Klasik pazarlama etkinliklerine kıyasla ürün yerleştirme sistemleri yenilikçi ve modern pazarlama anlayışını temsil eder. Hem yurt dışı merkezli hem de yerli markalar, pek çok dizide ürün yerleştirme sistemini uygulayarak markaların görünürlüğünü ortaya çıkartır. Yüksek reytingli popüler dizilerde ürün yerleştirme uygulamalarına daha sık rastlanır. Baş rollerin üzerinden gerçekleştirilen bu ürün yerleştirmeler, yan rollerde bulunan karakterler üzerinden de uygulanabilir.

Dizilerde Yapılan Ürün Yerleştirme Çalışmalarının Amacı

Yapılan bir akademik çalışmada ürün yerleştirme çalışmalarının amacı, farklı kitlelere hitap eden iki farklı televizyon dizisinde nasıl uygulandıkları incelenerek araştırılmıştır. Araştırmada, ürün yerleştirme stratejisini tercih eden markaların, hedef kitleleri için doğru dizileri seçtiklerinde reklam yerine ürün yerleştirme sistemlerini kullanmalarının etkisi incelenmiştir. Çocuklar Duymasın” ve ”Adını Feriha Koydum” dizleri ile sınırlandırılan bu çalışmada, Çocuklar Duymasın dizisinin uzun dönemler devam etmesi ve beş farklı TV kanalında gösterime girmesi sayesinde yüksek reyting oranları ve önemli bir izleyici kitlesi oluşmuştur. Adını Feriha Koydum dizisi de aynı şekilde yayınlandığı dönem için yüksek reyting oranları elde etmiş ve Türkiye’den dünyanın birçok yerine ihraç edilmiştir.

Yapılan çalışmada marka konumlandırılması, markalaşma ve marka konuları ile ürün yerleştirmelerin marka bilinci ve bilinirliğine nasıl katkı sağlayacağı, çalışmanın hedefi olarak literatür kapsamda irdelenmektedir. Markalaşma kapsamında bu çalışmalar ürün yerleştirme hususlarında kapsayıcı bir bakış açısı getirmesi bakımından önemlidir.