Ürün yerleştirme yöntemleri, bilinçli tüketimi amaçlayan reklamların aksine, tüketicilerin bilinçaltını hedef aldığı için, son dönemlerde izleme oranının yüksek olduğu film ve dizilerde sıkça karşımıza çıkmaktadır. Özellikle de sevilip beğenilen karakterler tarafından o ürünün tercih ediliyor olduğu algısı, hedef kitleyi tüketime yönlendirmede belirleyici bir etkendir. Yüksek konsantrasyon ve beğeni ile izlenen bu yapımlarda seyircilerin en sevmediği şeylerden birisi şüphesiz verilen reklam aralarıdır. Hâlbuki ürün yerleştirme yöntemleri sayesinde hem antipatik reklam aralarından kurtulmak, hem de ürünlerle ilgili tüketim ve sempati duyma eğilimlerini oluşturmak mümkündür. Reklam veren firmalar için daha düşük maliyetleri bulunan bu yöntemler, izleyici için de itici olmayan bir seçenek oluşturmaktadır. Ürün yerleştirme, çok yönlü olarak her iki taraf için de memnuniyet verici bir seçenektir.

Ürün Yerleştirmelerde Sübliminal Etki

Neyi hangi gerekçe ile satın alacağı, bilinçli bir tüketicinin kendi karar vereceği bir konudur. Bu kapsamda ürün yerleştirme için hem seçici, hem de duyarlı davranılması gerekmektedir. Film ve dizi sahnelerine profesyonel bir şekilde yerleştirilen ürünlerin, izleyicilerin tüketim tercihlerine yön vermesi daha kolay bir hal alır. Belirli bir tüketici kitlesi için sadece beğenilen karakterin ürünü kullanıyor olması kimi zaman tercih nedeni olmaktadır. Bazı zamanlarda ise izleyici tarafından yerleştirilen ürünün farkına dahi varılamamaktadır. Tek bir defa gösterilen ürün üzerinden de kuvvetli bir algı oluşmasını beklemek elbette ki gerçekçi değildir. Filmin içinde, farklı zamanlarda geçen farklı sahnelerde tekrar eden uygulamalar, belirli bir süre sonra algılama oranını yükseltecek ve istenen etkiyi uyandıracaktır.

Çocuklar özellikle çok daha dikkatli izleyiciler oldukları için ürün yerleştirme yöntemlerinde temel hedef kitle olarak görülür. Pek çok ebeveynin yakalayamadığı detayları fark edip anında dile getirerek ürüne odaklanmanıza yardımcı olabilirler. İzlenen karakterler ile özdeşleşmenin, küçük yaşlardaki izleyicilerde daha yoğun olması nedeni ile bu kitleye yönelik bir ürün hakkında algı yaratmak daha kolay olur. Ürün yerleştirme uygulamalarında bilinçaltına hitap eden sübliminal bir yön bulunur. Ürünün, izleyici o an fark etmese bile bilinçaltı tarafından tanınır hale gelmesi ve satın alma kararı verilirken etkili olması beklenmektedir.