Geçmişten bu zamana kadar olan süre zarfında reklam faaliyetleri pek çok platform üzerinden gerçekleştirilmiştir. Dönem şartları içerisinde pazarlama stratejileri sürekli olarak değişim ve gelişim göstermiştir. Bireylerin talep ve ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve istenilen yönde davranış açığa çıkartabilmek adına dönemin koşullarına uygun yöntemleri kullanmak oldukça önemlidir. Bu kapsamda her geçen gün değişiklik gösteren rekabet koşullarına uyum sağlanması, firmaların piyasadaki devamlılığı açısından oldukça önemlidir. Teknoloji temelinde gelişmeler gösterilmesi, özellikle küresel pazar içinde hedef kitlenin ihtiyaç analizini yaparak bu analiz çerçevesinde ihtiyaçların tatminine yönelik doğru hamleler yapmak gerekir. Bütün bu süreç kapsamında gelişim ve değişimlerin takip işlemleri, ihtiyaç analizleri, taleplere karşı kısa zaman içinde cevap verme ve sistematik şekilde hareket etme, yerine getirilmesi gereken faaliyetler içinde yer alır.

Günden güne rekabet koşullarının zorlaşması ile birlikte firmaların hem düşük maliyetli hem de verimli reklam ve pazarlama stratejilerine başvurmaları kaçınılmaz olmuştur. Ürün yerleştirme de son dönemlerde aktif olarak başvurulan yöntemlerden biri haline gelmiştir. Diğer pazarlama stratejilerinin aksine reklam maliyetlerinin daha düşük oluşu ve hedef kitleye iletilmek istenen mesajı daha doğal bir şekilde ulaştırması nedeniyle ürün yerleştirme stratejileri tercih edilir. İlk olarak sinema, televizyon ve tiyatro gibi ortamlarda ürün yerleştirme uygulamaları görülmüş, daha sonra yeni medya kanallarının ortaya çıkmasıyla beraber buralarda da kullanılmaya başlamıştır. Video içerik üretiminin en yoğun olduğu Youtube gibi sosyal kanallar için de güçlü bir reklam stratejisi olarak yerini almıştır.

Ürün Yerleştirme Stratejilerinin Temeli

Aktristler ve aktörler ürün yerleştirme stratejilerinin temelinde etkin bir rol oynar. Bu durum ‘’İki Aşamalı Akış Kuramı’’ ile değerlendirilebilir. Kitle iletişim araçları izleyicinin karar verme süreçlerinde tek başına etkin değildir. Bundan dolayıdır ki mesajın hedefe iletilme aşamasında ikincil bir aşama olarak kanaat önderlerine gereksinim duyulur. Bu noktada bir değerlendirme yapıldığı zaman, kitle iletişim araçları üzerinden yürütülen bu reklam stratejilerinin yetersiz kaldığı zamanlarda, reklam verenlerin diğer pazarlama stratejilerine sıkça yer verdikleri görülmektedir. Aynı zamanda ürün yerleştirmenin, diğer pazarlama ve reklam stratejilerine nazaran daha düşük maliyetler ile uygulanabilmesi de tercih nedeni olarak belirtilebilir.