Rekabetin son dönemde her alanda artış gösterdiği bilinen bir durum. İşletmeler arasında yaşanan rekabetin koşulları, işletmelerin satışlarının artması ve rakiplerin önüne geçebilmesi adına, pazarlama çalışmalarının yapılmasını zorunlu hale getirir. Küreselleşen günümüz dünya koşullarında, hizmet ve mal üreten küçük veya büyük tüm işletmeler, pazarda kalabilmek adına farklı biçimlerde pazarlama çalışmaları yürütür. Pazarlama teknikleri de, son dönemlerde gelişen teknoloji ile birlikte, pazarlama şekilleri gibi, değişiklikler yaşamıştır. Önceden kullanılan bir takım pazarlama yöntemlerinin yerini, teknolojinin getirmiş olduğu farklı ve modern pazarlama teknikleri almaktadır.

Bir örnek ile açıklayacak olursak; önceden pazarlamada çok daha önemli olan gazete reklamlarının yerini artık günümüzde yavaş yavaş dijital pazarlama alıyor. Önceleri yapılan klasik billboard reklamları, yerini internet reklamlarına ya da gerilla pazarlama denilen pazarlama tekniklerine bıraktı. Bu kapsamda, gelişen teknoloji ile paralel olarak eski pazarlama tekniklerinin insanlar üzerinde etkisi de azalmıştır. Her ne kadar bu çalışmalar modern pazarlama teknikleri olarak ele alınsa da, pazarlama söz konusu olduğunda, yeni ve eski teknikleri güncel ile bağını koruyarak kullanmak, kâr amacı güden ya da gütmeyen tüm işletmeler için oldukça önemlidir. Bu çalışmalarda, değişiklik gösterilen rekabet koşulları kapsamında güncel pazarlama trendlerinden faydalanılmaktadır.

Etkili Pazarlama Çalışmalarının Amacı

Etkili pazarlama çalışmaları, büyük bir öneme sahip olan klasik pazarlama faaliyetleri ile modern yöntemleri ve yeni pazarlama trenlerinin bir araya getirilmesiyle ortaya çıkarılmaktadır. Burada hedeflenen ise, günümüz koşullarında işletmelerde uygulanacak olan modern pazarlama yöntemlerinin incelenerek değişen pazar trendlerinin takip edilmesidir. Bu kapsamda, işletmelerin pazarın ve günün gereklerine uygun olarak modern pazarlama faaliyetlerini kullanarak hayatta kalmaları ve büyüme yolunda ilerlemeleri amaçlanır. İşletmelerin modern pazarlama yöntemleri ile ülkemizde ve uluslararası pazarda farklı hizmet ve ürünler ile güçlü bir şekilde rekabet edilmesi hedeflenir. Etkili pazarlamanın önemi kapsamında yürütülen proje çalışmaları kapsamında ilk olarak yapılması gereken şey, konu ile alakalı olan temel tanımlamaların yapılmasıdır. Daha sonra ise stratejinin derinlemesine, örnek uygulamalar kullanılarak işlenmesi gerekir. Son olarak, gerçekleştirilen bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar yorumlanarak hayata geçirilmelidir.