Marka dediğimiz şey; bir kurumun veya ürünün adını sürdüren, kendisine bir imaj oluşturan ve kalitesini temsil eden simgeyi, markalaşma da bu amaçta kullanılan yöntemleri kapsar. Son zamanlarda tanınan büyük markaların tüketiciler tarafından daha çok tercih ediliyor olması, onların kaliteli ürün ve kaliteli hizmet sunmalarından kaynaklanır. Diğer bir ifade ile marka için şu tanım yapılabilir; marka, tüketiciler aracılığı ile diğer ürünlerden belirli özellikleri ile ayrışan ürünün, bu ayırıcı özelliklerini kapsamaya çalışan isim, işaret veya semboldür.

Günümüzde yer alan işletmelerde marka, pazarlama bileşenleri içinde gitgide önem kazanmaktadır. Bu sebeple pazarlama yöneticileri marka ve markalaşma yöntemleri üzerinde daha fazla durmaya başlamıştır. Markaların gücü, yine günümüzde yer alan işletmelerin güçleri referans alınarak müşterilere hissettirilmeye çalışılır. Marka, üretici ile satıcı firmaların pazara sundukları ürün veya hizmetin kimliğini belirleyen ve onu diğer ürün veya hizmetlerden ayırt edilmesine olanak tanıyan en önemli unsur ve aynı zamanda tüm pazarlama faaliyetlerinin başlangıç noktasıdır.

Markanın İşlev ve Amaçları

Yalnız bir reklam unsuru olmaktan ziyade marka, firmayı hedef pazarda mutlak başarıya götüren bir pazarlama yöntemidir. Markanın pazarda başarılı bir şekilde yer alması, üretici ve tüketicilerin markadan bekledikleri yararı elde etmesi ile doğru orantılıdır. Bir markanın görevini yerine getirmesi pazarda olumlu bir imaj kazanması ile mümkün olmaktadır. Marka ve markalaşma yöntemleri, özünde ürünün veya ürünü yapan kişinin kimliğini gösterir. Marka ismi, markanın sözlü bir şekilde ifade edilen kısmını kapsar. Örnek vermek gerekirse General Electric, Bosch, Mercedes gibi markalar herkes tarafından bilinen markalardır. Markalar, hizmet veya ürünler hakkında tüketicinin zihninde oluşan ilk imajı belirler.

Son zamanlarda tüketiciler üzerinde yönlendirmeler yapmak oldukça güçleşmiştir. Çok iyi düşünülerek tasarlanan ve pazarda da belirli bir imaj elde etmiş olan marka, tüketici tercihlerinin yönlendirilmesinde büyük bir önem taşır. Bundan ötürü de, küçük büyük demeden tüm firmalar ürünlerini markalaştırmanın önemini kavramıştır. Bu kapsamda da iç ve dış kaynakların kullanılması yolu ile markalaşmada ilerleme kaydedilir. Marka ve markalaşma yöntemlerinin satış miktarı ve kar oranları üzerinde ciddi anlamda etkisi vardır.