Geleneksel reklamlar 2000’li yıllarda etkisini giderek kaybetme noktasına geldi. Özellikle klasik reklam faaliyetlerindeki maliyet artışı bu durumun nedenleri arasında sayılabilir. Aynı zamanda daha genç ve orta-üst gelir grubunda bulunan tüketiciler daha bilinçli ve reklamlara karşı daha dirençli hale gelmiştir. Reklamcılar ise, bu sosyo-ekonomik gruba dahil olan hedef kitlenin dikkatini çekebilmek ve daha düşük maliyetlere sahip olmak adına farklı reklam mecralarına yönelmişlerdir. Bu kapsamda geleneksel reklamlara alternatifler geliştirmişlerdir.

Bu gibi alternatifler günümüzde reklam mecraları içerisinde ve pazarlama literatüründe kendisine yer bulmaktadır. En çok tartışma konusu olan, araştırma yapılan ve önerilen alternatif reklam yöntemi olarak ise ”ürün yerleştirme” karşımıza çıkıyor. Doğrudan olmasada dolaylı bir şekilde akılda kalıcılık sağlayan ürün yerleştirme teknikleri, farkındalık oluşturma konusunda oldukça etkin bir rol oynar.

Neden Ürün Yerleştirme?

Sinema ve televizyonun 1920-1950 arası dönemde hayatımızda önemli bir yere sahip olması ile birlikte, pazarlamacılar tüketicileri etkileyebilmek noktasında, kitle iletişim araçlarının gücünü keşfettiler. İlk olarak sinema gösterimlerinin aralarında reklamlar kullanılmış ve bu reklamlar etkin bir sonuç ortaya çıkarmıştır. Fakat, hızlı bir şekilde değişen teknoloji ile birlikte, reklam izleme oranlarında ciddi anlamda bir düşüş meydana geldi. Reklamlardan kaçınmanın yolunu arayan izleyiciler, bu son teknolojilerden çok iyi yararlandı. İzleyiciler bunu ilk etapta TV reklamları için kanal değiştirerek yaptı. Sonraları ise yayını kaydeden cihazlar sayesinde izlemek istemedikleri reklamları direkt olarak atlama fırsatını buldular. Bunu internet üzerinden tüketilen içerikler için reklam engelleyici yazılımlar izledi. Bir anlamda klasik reklam teknikleriyle seyirciye ulaşmak giderek zorlaşmaya başladı.

Reklamcıların, tüketicileri rahatsız etmeden istenilen mesajı hedef kitleye iletmesi gerekliydi. Bunun öyle bir yöntem olması gerekiyordu ki reklam, filmden ayrıştırılıp atlanamasın. Buna bir çözüm bulmak adına reklamcılar tanıtılacak ürünleri, yayınlanan eserlerin için yerleştirmeyi seçti. Marka farkındalığının oluşması adına bu durum, ürün yerleştirme stratejisi olarak kendine sinema ve televizyonda yer buldu. Hatta pek çok sanatsal çalışmada ve görsellerde dahi kullanılmaya başlandı.

Günümüzde artık ürün yerleştirme tekniği sadece sinema filmlerinde kullanılmıyor. Televizyon programlarında, şarkılarda, tiyatro oyunlarında, video oyunlarda ve hatta karikatürlerde bile ürün yerleştirmeye rastlamak mümkündür.