Kitle iletişim araçları ile ürün yerleştirme uygulamaları her geçen gün artmaktadır. Son zamanlarda birçok farklı iletişim aracında hikâyeye, program akışına ya da senaryoya yerleştirilmiş olan markalara rastlamak mümkündür. Ürün yerleştirmenin en yaygın biçimde kullanıldığı araç ise sinema filmleridir. Pazarlama uzmanları birçok medya aracı üzerinden ürün yerleştirme uygulamaları gerçekleştirmektedir. Eğlence araçlarında 1995 yılı itibari ile sinema ya da TV filmleri dışında artan ürün yerleştirme araçları görülmeye başlandı.

Kitle iletişim araçları yoluyla ürün yerleştirmenin en yaygın biçimde kullanıldığı yer televizyon programları ve sinema filmleri olarak yer alsa da, bu uygulama aynı zamanda radyo programlarına, müzik videolarına, şarkılara, sahne eserlerine, video oyunlarına ve romanlara da geçmiştir.

Sinema Filmleri

Sinema filmleri, kitle iletişim araçları ile ürün yerleştirme uygulamalarının kullanıldığı ilk mecralardan biridir. Bu durum, sinema filmlerinin uzun ömürlü olması ve kitle tüketimini önemli ölçüde etkiliyor olmasından kaynaklanmaktadır. 1983 yapımı olan Tom Cruise’un “Risky Business” filminde görülen Ray-Ban’in klasik Wayferer model güneş gözlüğünün satışında, filmden sonra, üç kat artış görülmüştür. Aynı markaya ait olan bir diğer güneş gözlüğü modeli ise “Top Gun” filmi ile birlikte %40 satış artışı yaşamıştır.

Ürün yerleştirme sistemlerinin geniş medya yelpazesi ile hangi kitle iletişim araçları üzerine uygulanacağına ilişkin kararlar, reklam verenin pazarlama hedefi ile doğru orantılı olarak ilerler. Uluslararası bir pazara ulaşmayı hedefleyen reklam verenler, ilk seçimlerini büyük bütçeli sinema filmlerine ayırmaktadır. Bunun sebebi ise uluslararası standartlarda yer alan bir sinema filminin sinema gişelerinden videolara, daha sonra da televizyon yayınlarına taşınarak yüz milyonlarca tüketiciye ulaşabilmesidir. Geleneksel reklamlardansa, çok uluslu pazarlamacılar, sinema filmlerinde yer alan ürün yerleştirmeyi tercih etmektedir. Çünkü, dünya çapında ortalama başarılı bir sinema filminin satmış olduğu bilet sayısı, ortalama bir reklam erişimini aşmaktadır.

Kitle iletişim araçları ile ürün yerleştirme konusunda sinema filmlerinin, televizyon programlarına oranla daha çok tercih edilmesinin başka bazı sebepleri de bulunmaktadır. Bunlardan biri de televizyon yayınlarının ürün yerleştirme uygulamaları için sinema filmlerinden çok daha komplike bir ortam gerektirmesidir.